Volontäruppgifter som finns nu:

 

Besöka äldre i hemmet

Besöka äldre på äldreboende

Hjälpa till i dagverksamhet på äldreboende

Läxhjälp till barn

Vara ”extramormor / morfar”.

Volontäruppgifter

Hjälp till synskadade

Frivilligcentrums cafè

Second Hand ( olika typer av uppgifter finns )

Saronhuset     (      --- ” ----     )

Kvinnojour

Vara igångsättare till självhjälpsgrupper

Treklöverhemmet i Ljungskile, fritidsverksamhet

Vara fadder till invandrare

Nya förslag är välkomna!

 

 

 

 

Företag med "stort hjärta" som är med och bidrar till vår verksamhet:

 

Mortens krog AB • Riksbyggen • Bostadsstiftelsen Uddevallahem
Stilkonfektion • Trestads Bussresor AB • Swedbank