Bakgrund och syfte: Frivilligcentrum

 

Frivilligcentrum bedrevs från början som ett samarbetsprojekt och  startade 1994. De inblandade var kommunens socialförvaltning och följande frivilligorganisationer: Sveriges pensionärsförbund, Röda korset, Synskadades förening, DHR och Aktiva seniorer.

 

Verksamheten fick beviljat ett ekonomiskt anslag ifrån Civildepartementet. Genom detta anslag och med medel ifrån socialnämnden finansierades det första året.

 

Mycket av de nya impulserna och tankarna hade i initialläget hämtats ifrån Kanada, Norge och Danmark.

 

1994 anställdes en samordnare för projektet som fick rollen att vara ”spindeln i nätet”.

 

Frivilligcentrums huvudsyfte var att bryta isolering och att lindra ensamhet genom att erbjuda gemenskap. Verksamhetens inriktning blev att förmedla kontakter mellan äldre personer som ville ha   kontakt och de som ville göra en insats. Att utföra ledsagning, t ex till läkare, affärer, kyrka etc. Att kunna ge enklare råd och information om saker som äldre undrade över.

 

Nu är syftet att även förmedla olika typer av kontakter  så som läxhjälp, hjälp i förskolan, dagverksamhet mm. Läs mera här

 

Nya idèer är välkomna!

 

Som volontär hjälper du till så mycket du själv vill, t ex 1-2 tim / vecka.

 

 

Bakgrund och syfte: Självhjälpsgrupper

 

Det började med en studieresa till Danmark, för att titta på deras frivilliga sociala arbete. I detta arbete ingick även självhjälpsgrupper, som startade redan 1988.

 

Detta gav inspiration till att även starta självhjälpsgrupper i Sverige. Då fanns inga faktaböcker om självhjälpsgrupper, så danska böcker översattes till svenska. I början av 90-talet startades sedan de första självhjälpsgrupperna i Sverige och ämnet var: ”föräldrar  till handikappade barn”.

 

Syftet med att deltaga i en självhjälpsgrupp, det gäller både yngre och äldre, är att lindra ensamhet och skapa gemenskap.

 

Det kan vi göra genom samtalsgrupper, som hjälper deltagarna på många sätt att komma igenom svårigheter av olika slag, genom att prata, lyssna och stötta varandra; för samtal är läkande.

 

En självhjälpsgrupp består av 4-8 deltagare och en igångsättare som är utbildad i hur man får en grupp att arbeta, trivas och fungera tillsammans.

 

När gruppen är sammansvetsad lämnar igångsättaren gruppen, för det är hos deltagarna som kunskapen och ansvaret finns.

 

Det är du som bestämmer ämne men här är några exempel:  att leva med en sjukdom, förlorat nära anhörig/ vän mm.

 

Vi satsar också på lättsamma ämnen/aktivitetsgrupper, för att göra trevliga saker tillsammans t.ex: promenader, handarbete,  laga mat tillsammans mm.

 

Läs mera här

 

Vad vi gör nu

 

Nu har Frivilligcentrums verksamhet utvecklats till att omfatta både unga och gamla, olika typer av volontäruppdrag och även självhjälpsgrupper mm. Detta kan du läsa vidare om under ”Volontäruppgifter”, ”Självhjälpsgrupper”, ”Aktivitetsgrupper” och ”Cafèverksamhet”.

 

Samhällsnyttan med volonätärverksamhet och självhjälpsgrupper/ aktivitetsgrupper

 

Det finns mycket positiva effekter med volontärskap och självhjälpsgrupper, utifrån samhällsnivå är följande exempel på detta:

 

·     Det innebär framsteg och utveckling så länge det finns tydliga

 

    gränser, t ex att vara ett komplement till vård och omsorg.

 

 

 

·     Ideellt arbete har visat sig vara hälsofrämjande. Sveriges

 

    sjukkostnader är idag avgörande för hur hela landets ekonomi

 

    gestaltar sig.

 

·     Följande är viktigt att tänka på: Det som står under lagen och

 

    är myndighetens eller kommunens skyldighet att göra, ska göras

 

    av anställda, komplement till detta kan göras av frivilliga, t ex

 

    sociala aktiviteter. I detta ingår volontärarbete och självhjälps-

 

    grupper.

 

Utifrån individnivå kan t ex följande vara positivt:

 

·     Att bättre ta vara på de resurser som finns hos varje individ, de

 

    flesta kan göra någon liten uppgift eller i en självhjälpsgrupp

 

    stötta varandra och komma vidare.

 

·     Det stärker hälsan att känna sig behövd och att känna gemenskap. Det kan man få både som volontär och i en självhjälpsgrupp.

 

·     Det kan vara ett steg i en rehabiliteringsprocess, att komma

 

         igång försiktigt, t ex 1-2 tim/vecka som volontär och /eller i en

 

         självhjälpsgrupp där man träffar andra som är i liknande

 

         livssituationer.

 

·     För den som är arbetssökande är det viktigt att hålla sig igång

 

    under tiden som man söker arbete, att inte falla ner i depression

 

    och känna sig ”icke behövd”.  I detta kan både volontärarbete

 

    och självhjälpsgrupper passa in.

 

 

 

Företag med "stort hjärta" som är med och bidrar till vår verksamhet:

 

Mortens krog AB • Riksbyggen • Bostadsstiftelsen Uddevallahem
Stilkonfektion • Trestads Bussresor AB • Swedbank